Oferta

Nowoczesne rozwiązania poparte doświadczeniem

W zakres usług Kliniki wchodzi podstawowa i specjalistyczna opieka, która obejmuje wszystkie specjalności stomatologiczne, wykonywane przez lekarzy specjalistów.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych, zawiera wszystkie aspekty postępowania: od lakowania bruzd, poprzez leczenie próchnicy (wypełnienia kompozytowe, glass-jonomerowe itd.) do endodoncji (leczenia kanałowego).

Nowoczesne metody postępowania, z wykorzystaniem najnowszych technologii (leczenie pod mikroskopem), wykonywane przez doświadczonych specjalistów pozwalają na uzyskanie jak najlepszych wyników leczenia.

zdj3

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych, zawiera wszystkie aspekty postępowania: od lakowania bruzd, poprzez leczenie próchnicy (wypełnienia kompozytowe, glass-jonomerowe itd.) do endodoncji (leczenia kanałowego).

Nowoczesne metody postępowania, z wykorzystaniem najnowszych technologii (leczenie pod mikroskopem), wykonywane przez doświadczonych specjalistów pozwalają na uzyskanie jak najlepszych wyników leczenia.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Opieka chirurgiczna dotyczy ekstrakcji zębów, włącznie z usuwaniem zębów mądrości, zabiegów z zakresu implantologii (osadzanie wszczepów, podnoszenie dna zatoki szczękowej, zabiegi regeneracyjne).

PERIODONTOLOGIA

Leczenie chorób błon śluzowych i przyzębia obejmuje zabiegi w obrębie struktur aparatu zawieszeniowego zęba (przyzębia) i tkanek miękkich (dziąseł, błony śluzowej i języka). Wykonywane są profesjonalne zabiegi czyszczenia (skaling) zębów oraz periodontologiczne zabiegi chirurgiczne, w postaci zamkniętego i otwartego kiretażu (operacja płatowa), usuwania drobnych zmian i torbieli w obrębie błony śluzowej.

Zajmujemy się leczeniem chorób błony śluzowej jamy ustnej w postaci zapalenia warg, dziąseł, języka, aft, zmian w przebiegu chorób skóry (liszaj rumieniowaty, liszaj płaski itd.)

ORTODONCJA

Korekta wad zgryzowych (tyłozgryz, przodozgryz, zgryz krzyżowy, zgryz otwarty, itd.) i zębowych (stłoczenia). Leczenie obejmuje stosowanie aparatów ruchomych i stałych, w zależności od wskazań. Podstawą postępowania terapeutycznego jest dbałość o estetykę i prawidłową czynność układu ruchowego narządu żucia w aspekcie pracy stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni żucia.

zdj4

PROTETYKA

Rehabilitacja protetyczna pacjentów dotyczy uzupełniania braków zębowych, poprawy kształtu i koloru zębów z zastosowaniem nowoczesnych i sprawdzonych metod postępowania, z wykorzystaniem najnowszych materiałów. Leczenie obejmuje stosowanie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych (mostów, koron, licówek, wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych, protez szkieletowych, osiadających, uzupełnień z elementami precyzyjnymi – zamki, zatrzaski, zasuwy itd.) oraz implantów.

Wykonujemy pełne rekonstrukcje zwarcia u osób z uogólnionym patologicznym starciem zębów. Wykorzystujemy systemy artykulacyjne, pozwalające na indywidualną odbudowę zgryzu, opartą na gnatofizjologicznej koncepcji okluzji i indywidualnych determinantach zwarcia. Leczenie obejmuje zarówno odtworzenie estetyki uzębienia, jak i czynności narządu żucia.

Zajmujemy się pacjentami z objawami bruksizmu i innych parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.

Wykonujemy różnego typu szyny zgryzowe, w zależności od wskazań (relaksacyjne, repozycyjne, przeciw chrapaniu).

DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

Leczenie chorób i zaburzeń w obrębie mięśni żucia oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Postępowanie lecznicze obejmuje terapię manualną, farmakoterapię, fizjo- i fizykoterapię oraz stosowanie szyn zgryzowych.

Pacjent jest wielokierunkowo badany w aspekcie ewentualnego wpływu miejscowych i ogólnych czynników, które mogą mieć wpływ na wystąpienie i podtrzymywanie objawów dysfunkcji.

Opieka lecznicza dotyczy również pacjentów z objawami napięciowych bólów głowy, obturacyjnego bezdechu sennego, chrapania.

DIAGNOSTYKA

Wykonujemy instrumentalne badania narządu żucia: analizę zwarcia w artykulatorze z wykorzystaniem łuku twarzowego, graficzną rejestrację ruchów żuchwy – kondylografię, wewnątrzustną rejestrację relacji centralnej i wykresu łuku gotyckiego wg Gerbera.

PROFILAKTYKA

Zabiegi związane z zapobieganiem powstawania próchnicy (lakierowanie zębów, lakowanie bruzd), chorób przyzębia (czyszczenie zębów), wad zgryzu, dysfunkcji narządu żucia.

Nowoczesne rozwiązania poparte doświadczeniem

W zakres usług Kliniki wchodzi podstawowa i specjalistyczna opieka, która obejmuje wszystkie specjalności stomatologiczne, wykonywane przez lekarzy specjalistów.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Z ENDODONCJĄ

Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych, zawiera wszystkie aspekty postępowania: od lakowania bruzd, poprzez leczenie próchnicy (wypełnienia kompozytowe, glass-jonomerowe itd.) do endodoncji (leczenia kanałowego).

Nowoczesne metody postępowania, z wykorzystaniem najnowszych technologii (leczenie pod mikroskopem), wykonywane przez doświadczonych specjalistów pozwalają na uzyskanie jak najlepszych wyników leczenia.

UMAWIANIE KONSULTACJI

Lekarze specjaliści przyjmują po wcześniejszej rejestracji. Prosimy kontaktować się:

tel.: 22 784 53 19