O Nas

img1

Wielospecjalistyczne leczenie – zachowawcze, protetyczne, implanto-protetyczne, ortodontyczne, periodontologiczne oraz chirurgiczne dzieci i dorosłych

W tym:

– leczenie zaburzeń czynnościowych w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni żucia

– postępowanie w przypadkach parafunkcji zwarciowych (bruksizmu)

– skojarzone leczenie ortodontyczno – protetyczne wad zgryzu powikłanych brakami zębowymi

– rekonstrukcja zwarcia w przypadkach patologicznego starcia zębów

– leczenie zachowawcze z endodoncją

– leczenie chorób błon śluzowych i przyzębia

– poprawa estetyki uzębienia

Zdrowie przywraca radość

Główną działalnością Kliniki jest rehabilitacja narządu żucia, która ma na celu uzyskanie równowagi ortopedycznej przy równoczesnej poprawie estetyki zgryzu.

Badania kliniczne wykonywane są według przyjętych międzynarodowo procedur diagnostycznych (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders).

Na terenie Kliniki wykonywane są badania instrumentalne narządu żucia: graficzna rejestracja ruchów żuchwy: zewnątrzustna – kondylografia (Cadiax Compact) i wewnąrzustna – z wykorzystaniem funkcjografu.

Pacjenci zgłaszający się z powodu objawów dysfunkcji narządu żucia, stawów skroniowo-żuchwowych i bólów głowy są poddawani kolejnym procedurom leczniczym umożliwiającym nie tylko zniwelowanie objawów, ale również dotarcie do przyczyny dolegliwości.

Osoby wymagające leczenia protetycznego lub rekonstrukcji zwarcia są przygotowywane kompleksowo w zakresie stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji oraz periodontologii, w zależności od wskazań.

img2

UMAWIANIE KONSULTACJI

Lekarze specjaliści przyjmują po wcześniejszej rejestracji. Prosimy kontaktować się:

tel.: 22 784 53 19